Κηπολόγιο Βιβλίο με Ερωτήσεις κηπουρικής

Sometimes it’s normal to face errors while you’re trying to enter the service site of the printer using login. You can continue recovering the record by taking off to the settings. In the event that you're not set up to do that, by then you can call the Hp support assistant to get the issue settled.

στάλθηκε 18 Νοέ, 13:47

mw8124's gravatar image

mw8124
11
αποδοχή: 0%


link

απαντήθηκε 18 Νοέ, 22:49

botan's gravatar image

botan
5.2k515
αποδοχή: 17%

Η δική μου απάντηση στην αρχική ερώτηση
άνοιξε/κλείσε την προεπισκόπιση

Ενημερώση για αλλαγές

μέσω e-mail:

Με την εγγραφή σας, θα μπορείτε να λάβετε άμεση ειδοποίηση όταν δωθεί απάντηση

με RSS:

Απαντήσεις

Απαντήσεις και Σχόλια

Τα βασικά της Μορφοποίησης

  • *πλάγια* ή _πλάγια_
  • **έντονα** ή __έντονα__
  • σύνδεσμος:[κείμενο](http://url.com/ "τίτλος")
  • εικόνα:![alt κείμενο](/path/img.jpg "τίτλος")
  • αριθμημένη λίστα 1. Foo 2. Bar
  • για να αλλάξεις γραμμή, βάλε δύο κενά εκεί που θες να γίνει η αλλαγή
  • επίσης υποστηρίζεται η βασική μορφοποίηση της HTML

Ετικέτες:

×7

Η ερώτηση έγινε: 18 Νοέ, 13:47

Την είδαν: 198 φορές

Τελευταία αλλαγή: 18 Νοέ, 22:49

σχετικά | faq | blog | facebook | flickr | twitter | όροι χρήσης | επικοινωνία
Ρώτα το Κηπολόγιο • 2011