Όροι χρήσης

Χρησιμοποιώντας ή συμμετέχοντας στο "Ρώτα το Κηπολόγιο" (URL: http://ask.kipologio.gr) σημαίνει ότι αποδέχεστε πλήρως τους Όρους Χρήσης αυτής της σελίδας.

Κάθε χρήστης που εγγράφεται στο "Ρώτα το Κηπολόγιο" είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει μία από τις μεθόδους ταυτοποίησης που του παρέχονται. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος α) για την εγκυρότητα και την ορθότητα των προσωπικών του στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας που δηλώνει και β) για την αποτροπή πιθανής πρόσβασης στα στοιχεία ταυτοποίησης και στους προσωπικούς κωδικούς από τρίτους ή τη χρήση αυτών χωρίς την έγκρισή του.

Οι χρήστες επιλέγουν με δική τους ευθύνη το πλήθος των προσωπικών τους στοιχείων που καταχωρούν. Από αυτά μόνο τα απαραίτητα για την λειτουργία του ιστότοπου δημοσιοποιούνται. Κανένα από τα στοιχεία που δεν εμφανίζονται στον ιστότοπο χωρίς την έγκριση των χρηστών, δεν παραχωρούνται σε τρίτους.

Ο κάθε χρήστης αναγνωρίζει πως μέρος των προσωπικών του στοιχείων που δηλώνει δημοσιοποιούνται σε άλλους χρήστες, προκειμένου να επιτευχθεί ο προβλεπόμενος σκοπός λειτουργίας του ιστότοπου και να προωθηθεί η επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη του.

Αποποίηση ευθύνης

Το "Ρώτα το Κηπολόγιο" δεν εγγυάται την προστασία των προσωπικών στοιχείων των χρηστών του από κλοπή ή κάθε άλλη παράνομη και άδικη πράξη ή έστω ενέργεια για την οποία δεν έχει δεσμευτεί ρητά ότι παρέχει εγγύηση και δεν αναφέρεται αυτή στους Όρους χρήσης αυτής της σελίδας.

Περαιτέρω το "Ρώτα το Κηπολόγιο" και οι διαχειριστές αυτού δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για πιθανή εξουσιοδοτημένη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των στοιχείων ταυτοποίησης ενός χρήστη από τρίτους, καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από αυτό.

Ανήλικοι χρήστες συνιστάται να μην αποκαλύπτουν κανένα απολύτως προσωπικό τους στοιχείο και για την συμμετοχή τους οφείλουν να λαμβάνουν την σύμφωνη γνώμη του κηδεμόνα τους για την οποία φέρουν οι ίδιοι οι κηδεμόνες την ευθύνη.

Οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την εκτέλεση συμβουλών και συστάσεων που εμφανίζονται στις σελίδες του ιστότοπου, για επίδειξη αμελούς συμπεριφοράς καθώς και για τυχαία γεγονότα κατά την εκτέλεση που ενδέχεται να επιφέρουν σ' αυτούς οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη.

Δεοντολογία

Ο κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για το σύνολο των δημοσιεύσεών του μέσα από τον ιστότοπο του "Ρώτα το Κηπολόγιο". Οτιδήποτε δημοσιεύεται από τον εκάστοτε χρήστη εκφράζει μόνο τον ίδιο και δεν αποτελεί άποψη των διαχειριστών. Οι δημοσιεύσεις του πρέπει να είναι ευπρεπείς, να μην παραπληροφορούν, να μην αποσκοπούν στην πρόκληση ζημίας ή βλάβης και να βοηθούν στην καλή λειτουργία του ιστότοπου. Οι διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα να τερματίσουν την συνδρομή ενός χρήστη ο οποίος παρουσιάζει, κατά την κρίση τους, συμπεριφορά αντίθετη με το παραπάνω πνεύμα.

Απαγορεύεται η δημοσίευση οποιασδήποτε μορφής διαφήμισης, εμπορικών διευθύνσεων, εμπορικών προϊόντων, υπηρεσιών και αγγελιών χωρίς την προηγούμενη έγκριση των διαχειριστών.

Λειτουργία και Επισκεψιμότητα

Για να επιτευχθεί η ομαλή λειτουργία του ιστότοπου κρατούνται διάφοροι τύποι στατιστικών στοιχείων πρόσβασης στις σελίδες. Ο ιστότοπος καταγράφει την επισκεψιμότητα των διαφόρων σελίδων (ερωτήσεων και απαντήσεων) για κάθε χρήστη, προκειμένου να είναι σε θέση να δείξει το σωστό αριθμό εμφανίσεων και απαντήσεων καθώς και τις αλλαγές από τη τελευταία επίσκεψη.

Προσωπικά Στοιχεία

Οι χρήστες επιλέγουν το πλήθος των προσωπικών τους στοιχείων που καταχωρούν. Από αυτά μόνο τα απαραίτητα για την λειτουργία του ιστοτόπου χρησιμοποιούνται.

Λοιπές υπηρεσίες

Το "Ρώτα το Κηπολόγιο" και οι διαχειριστές αυτού καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο του ιστότοπου να είναι διαρκώς προσβάσιμο. Δεν παρέχουν όμως καμία εγγύηση ότι κάτι τέτοιο θα καθίσταται δυνατό σε μόνιμη βάση στο παρόν και το μέλλον. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, σχετική ενημέρωση θα δοθεί μέσα από αυτή τη σελίδα, το νωρίτερο δυνατό.

Cookies

Ο ιστότοπος βασίζεται στην τεχνολογία του internet cookie για να κρατάει ιστορικό των συνεδριών των χρηστών. Οι χρήστες πρέπει να έχουν ενεργοποιημένα τα Cookies στον φυλλομετρητή τους για να επιτευχθεί η ομαλή λειτουργία του "Ρώτα το Κηπολόγιο".

Αλλαγές στους Όρους Χρήσης

Οι παραπάνω όροι χρήσης μπορεί να αλλάξουν στο μέλλον, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η τρέχουσα έκδοσή τους θα βρίσκεται πάντοτε εδώ: http://ask.kipologio.gr/privacy/

σχετικά | faq | blog | facebook | flickr | twitter | όροι χρήσης | επικοινωνία
Ρώτα το Κηπολόγιο • 2011